“Boshnjakët e Serbisë” që e flasin gjuhën Shqipe me mirë se në Shqipëri

Historia e shqiptareve eshte nje histori e ndare mes visesh te ndryshme te Ballkanit dhe jo vetem…here e njohur, por edhe e panjohur, e dukshme, por edhe e padukshme.

Shqiptaret i gjen sot kudo ne tè gjithe rajonin. Sic jane edhe shqiptaret ge jetojne ne zonen e Sanxhakut ne Serbi. Per ta, ështe folur pak ose aspak.

Dikur, Sanxhaku ka qene pjese e vilajetit te Kosoves, qe se bashku me vilajetin e Janines, Manastirit dhe Shkodres perbenin Shqiperine e viteve te lidhjes se Prizerenit ne 1878-n.