Historiani kroat që tregoi origjinën e vërtetë të nënës së Skënderbeut

Mate Zoriç ishte një klerik e historian kroat, data dhe vdekja e tij nuk dihet por ajo çfarë dihet për të është një studim me afro 100 faqe e vitit 1752 që la në dorëshkrim për historinë e Gjergj Kastriotit.

Në të pasqyrohet roli i Skënderbeut në historinë e popullit kroat, veçanërisht në zgjimin e ndërgjegjes kombëtare të tij.

Dorëshkrimi frymëzoi poetë e shkrimtarë kroatë për të pasqyruar veprimtarinë e Skënderbeut në veprat letrare e historike, të shkruara pas saj.

Në dorëshkrim vihet në dukje qëndrimi i lëkundur i Venedikut ndaj Skënderbeut dhe roli i vlefshëm i Republikës së Raguzës ndaj heroit shqiptar.

Autori i këtij studimi thekson se Vojsava, e ëma e Skënderbeut është me origjinë nga dera e përmendur e Tribalëve shqiptarë të Pollogut të Maqedonisë.

Marrë nga libri i A.Pangos dhe S. Kostës.