Kalaja e Shkodrës në foton e gushtit të vitit 1863

27 tetori është shpallur nga UNESCO si Dita Botërore e Trashëgimisë Audiovizuale.

Arkivat audiovizuale tregojnë histori për jetën dhe kulturat e njerëzve nga e gjithë bota. Ato përfaqësojnë një trashëgimi të paçmuar e cila është një afirmim i kujtesës kolektive dhe një burim i vlefshëm i njohurive, pasi pasqyrojnë diversitetin kulturor, social dhe gjuhësor të komuniteteve.

Ruajtja e kësaj trashëgimie dhe sigurimi që ajo të mbetet e aksesueshme për publikun dhe brezat e ardhshëm, është një synim jetik për të gjitha institucionet e kujtesës si dhe për publikun në përgjithësi. Arkivat e UNESCO-s kanë nisur projektin “Dixhitalizimi i historisë sonë të përbashkët të UNESCO-s” me këtë qëllim, shkruan atsh.

Kalaja e Shkodrës në foton e gushtit të vitit 1863

Dita Botërore e Trashëgimisë Audiovizive është si një thirrje për të marrë masa urgjente dhe njohjen e rëndësisë së dokumenteve audiovizuale.

Në këtë mënyrë, Dita Botërore shërben gjithashtu si një mundësi për shtetet anëtare të UNESCO-s për të vlerësuar performancën e tyre në lidhje me zbatimin e Rekomandimit të 2015-ës në lidhje me ruajtjen dhe aksesin në trashëgiminë dokumentare, përfshirë në formë dixhitale.

Në këtë ditë, DRTK Shkodër ka bërë publike një foto e cila ka shumë mundësi të jetë më e hershmja e shkrepur brenda Kalasë së Shkodrës. Në foto paraqiten një grup banesash që sot nuk ruhen më, në oborrin e parë, pjesa perëndimore e kështjellës me autor fotografin vjenez Josef Székely, shkrepur në gusht të vitit 1863.

Ai ishte pjesë e ekspeditës studimore në Shqipërinë e veriut, Kosovë dhe Maqedoni, udhëtim ky i kryesuar nga albanologu Johan G. Hann.