Mbreti Mytili i përkiste fisit ilir Dardanët !

Shkruan Shqipe Hoxha – MYTILI mbret ilir sundoi 270 -260 p.e.r. në tokat e taulantëve. Ishte pasardhës i mbretit ilir Monuni preu monedhë bronxi. Është bashkëkohës me Pirron.Monedhat prej bronzi kishin kokën e Herkulit dhe në të kundërt,atributet e Herkulit : mbajtese shigjetash, hark me fjalët (Mbreti Mytilus).

J. J. Wilkes, Ilirët, 1992, ISBN 0-631-19807-5.Ai kishte paratë e tij në Dyrrhachium (Durrës sot në Shqipëri). Gjithashtu mund të ketë qenë në Bylis (në perëndim të Valonës së sotme). Kopjet e parave ilire janë mbajtur në Muzeun Arkeologjik në Zagreb, Kroaci,transmeton FishMedia.info.

Duje Rendić-Miočević, Ilirski vladarski novci u Arheološkom muzeju u Zagrebu.Mytili i përkiste fisit ilir dardanët e cila në një kohë të dhënë perceptohet dhe konsiderohej se ai kishte një rol më të rëndësishëm sesa udhëheqësit e tjere të fisit.

Dardanët kan arritur kontrollin e Taulantëve për të zgjeruar territorin e tyre në veri, në luginën e lumit Morava dhe në lindje, në drejtim të Paionisë.

Historia e lashtë Cambridge, kontribues Frank William Walbank,The Cambridge Ancient History, by contributor Frank William Walbank, 1984, ISBN 0-521-23445-X, 9780521234450

Illyria. Monunius. – c. 290-270 BC. Stater, 10.56g (1h). Dyrrhachium./FIshMEdia/