Një sinjal radio tetë miliardë-vjeçar arriti në Tokë, ja nga erdhi

Astronomët kanë regjistruar valë radio misterioze që u deshën 8 miliardë vjet për të arritur në Tokë. Është një nga shpërthimet më të largëta dhe më të fuqishme të radios së shpejtë (FRB) të vëzhguara ndonjëherë.

Shpërthimi i FRB 20220610A zgjati më pak se një milisekondë, por në atë pjesë të një momenti lëshoi ​​aq energji sa lëshon Dielli ynë në 30 vjet.

Shpërthimet e shpejta të valëve të radios janë një nga misteret më magjepsëse në univers. Këto janë sinjale jashtëzakonisht të fuqishme, disa lëshojnë më shumë energji se 500 milionë Diej dhe zgjasin më pak se sa hap e mbyll sytë. Një nga karakteristikat më të rëndësishme të FRB-ve është se ato janë jetëshkurtra dhe të paparashikueshme. Zakonisht shfaqen papritur në një pjesë të qiellit dhe zgjasin vetëm disa milisekonda.

FRB-të e përsëritura, domethënë kur nuk janë vetëm një interval, por disa me radhë, janë shumë të rralla dhe tërheqin veçanërisht vëmendjen e astronomëve. Disa nga FRB-të e përsëritura ndodhin periodikisht, në intervale të rregullta, çdo disa ditë ose muaj.

Astronomët duke përdorur një seri teleskopësh të fuqishëm në Australi (ASKAP, Australian Square Kilometer Array Pathfinder) zbuluan FRB 20220610A se nga vinte. “Me ASKAP, ne ishim në gjendje të përcaktonim se nga erdhi”, tha astronomi Stuart Ryder i Universitetit Macquarie në Australi, siç raportohet nga CNN.

 “Më pas kërkuam burimin e saktë, galaktikën, duke përdorur teleskopin shumë të madh në Kili. Ne zbuluam se ajo vinte nga një galaktikë që është më e vjetër dhe më e largët se çdo burim tjetër FRB-sh i vëzhguar deri më tani, dhe se ka të ngjarë për të qenë brenda një grupi të vogël galaktikash që kalojnë përmes procesit të bashkimit”, shtoi ai.