Pse amerikanët i çmojnë lartë vlerat tona kombëtare ?

Shkruan Fahri Xharra... Mikun i cili më do dhe më çmon e dua shumë , e dua përtej mase . Si mundet të mos e nderosh mikun i cili të gjendet në ditët më të vështira ? Si mund ta harroj mikun i cili bëri çmos të më shpëtojë nga zhbërja e ime , nga mundësia e planifikuar e humbje si “çifuti në shkretëtirë “ ? Jo dhe jo e madhe ;e dua atë mik dhe nuk e harroj kurrë , i jam tërë jetën falënderues. Miku më tha një herë se që 100 vjet jam me ty , por edhe 100 të tjera më ke pranë .
Vlerat tona kombëtare janë për t`u çmuar ; vetëm amerikanët janë ata që na nderojnë ,vetëm ata janë që ia bëjnë botës të ditur se kush janë shqiptarët .
Nëse me fuqinë e saj ia bënë të ditur botës ;” Universiteti i Kalifornisë: Shqiptarët, autoktonët e Europës “ ,pra që jemi autokton , indigjen , vendor , jo të ardhur , jo të shpifur , jo të sjellë nga diku, që e meritojmë token tonë ; atëherë si mos të jemi mirënjohës ?

“Dy profesorë të Universitetit të Kalifornisë, Peter Ralph dhe Graham Coop kanë botuar një studim për Gjeografinë Aktuale Gjenetike të Paraardhësve në të gjithë Evropën. Ky studim ka shfrytëzuar një bazë të dhënash të quajtur POPRES, që ka marrë të dhënat gjenetike të 2,237 europianëve që janë kryesisht banorë në Londër, Mbretëri e Bashkuar, dhe Lozanë, Zvicër. Meqenëse këto dy qytete kanë individë që kanë origjinë nga e gjithë Evropa, atëherë të dhënat e tyre gjenetike janë përdorur për të verifikuar trashëgiminë gjenealogjike të banorëve të Evropës deri në 3 mijë vjet më parë “

Pra : “Ky studim mundëson shumë diskutime, megjithatë rezultatet tregojnë faktin që shqiptarët janë kombi më homogjen në Evropë dhe që të gjitha popullsitë e Ballkanit kanë paraardhës të përbashkët me shqiptarët që datojnë më shumë se 2 mijë vjet përpara edhe përpara dyndjeve sllave në këto rajone. “ A nuk mjafton kjo ? Po ç`duam më shumë ?
Edhe kjo : “Niveli më i lartë i Prejardhjes së Përbashkët të Identitetit gjendet tek individët që flasin gjuhën shqipe (nga Shqipëria dhe Kosova), që kanë një rritje të prejardhjes së përbashkët që vjen që nga 1,500 vjet më parë. Kjo sugjeron që një pjesë e rëndësishme e pararendësve të shqiptarëve moderne kanë qenë nga një grup relativisht koherent dhe i mbledhur popullsie që ka qenë i qëndrueshëm për të paktën 1,500 vitet e fundit. “ Pra , të faleminderit mik që iu mbyllë gojën atyre që ende planifikojnë që për interesa zhbërjeje të trumbetojnë në kancelaritë botërore se shqiptarët e Kosovës janë aty që nga viti 1389 , e ata të Shqipërisë që nga shekulli i 11-të.
Nuk mund të ndalem me kaq ,pa e komentuar edhe : “Muslim Kosovars rediscover their long-forgotten Roman Catholic roots” e shkruar në Washington Post (https://www.washingtonpost.com/national/religion/muslim-kosovars-rediscover-their-long-forgotten-roman-catholic-roots/ )
Ky shkrim nuk ishte thirrje për ndërrim të fesë , as që ta imponon kush konvertimin; por ishte një njoftim për botën e civilizuar se ja shqiptarët ishin dhe sot janë të vendit të tyre që nga kohët e lashta dhe i përkasin krishterimit të hershëm . Me këtë thuhet direkt ose jo ; se serbët janë ardhacak , se turqit iu sollën shqiptarëve fenë .A nuk mjafton kjo ?

“The Serbian Orthodox Church claims ownership of the property and holds the keys to the building, which it renovated in 1993. But area residents believe it’s an ancient Albanian church, and they want it back. Old churches in Kosovo such as the one in Gjonaj are reminders of the country’s deep-rooted Christian history, one some locals would like to resurrect ” . Shqiptarët ia duan kishat e tyre , të cilat serbët i kanë uzurpuar dhe shpallur të tyre .asdf

Ose ,prapë nga Washington Posti : “The Islamic experience is not something that Albanians really wanted but something that was imposed on them,” said Gjergji. “The Christian history is stronger than the Ottoman history.” Përvoja muslimane e Shqiptarëve nuk ishte pse ata e deshën por eta e morën me dhunë. Krishterimi është me rrënje më të thella se sa historia Otomane .
“But Catholic Bishop Dode Gjergji thinks those numbers hide the true spiritual affinities of Kosovars. Gjergji said only 10 percent of Kosovars practice their Muslim faith; the rest are secular.”

Fahri Xharra, 24.04.17
Gjakovë