Shqiptari nga Kosova, rrugëve të Turqisë në kërkim të strehimit!

Viti 1920..

Familje shqiptare nga Kosova në rrugët e qytetit Samsun në Turqi në kërkim për t’u strehuar!

(Shoqëria Shqiptare Irlandë)

xxx

Nikë Krasniqi
Turqia pa të drejtë bëri pazare me armikun e shqiptarëve dhe iu solli atyre tragjedinë.E njëjta Turqi është edhe sot ndaj shqiptarëve.

Sot ka rreth 20 milon shqiptarë në Turqi e ata as nuk e kanë asnjë shkollë shqipe,as një gazetë shqipe e as një kanal televiziv shqip.Sa i përket gjuhëve anglisht, gjermanisht etj.,ato mësohen në të gjitha kombet e botës, në Rusi, Kinë, Japoni, Arabi, Turqi dhe kudo në botë.

Suat Saqipi
Këtu është krahina e BAFRËS që të gjithë shqiptarë nga Kosova të shkuar nga viti 1906 !
Ata me fanatizem e ruajnë gjuhën dhe traditën shqiptare !

Strehim | Kuptimi dhe Shpjegimi në Fjalorin Shqip

STREHIM m.

1. vet. nj. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve STREHOJ, STREHOHEM. Strehimi i popullsisë. Strehimi i grurit të korrur. Zyra e strehimit. Zgjidhja e çështjes së strehimit.
2. shih STREH/Ë,~A 2,3. Strehim për duhanin. Ndërtoi një strehim për bagëtinë.
3. usht. Vend i ndërtuar zakonisht nën tokë dhe i përforcuar posaçërisht për t’u mbrojtur në rast luftë nga goditjet e ndryshme, sidomos nga ajri. Strehim i nëndheshëm. Strehime kundërajrore. U futën në strehim. Ndërtuan strehime.
4. Banesë dhe mbrojtje e përkohshme që i jepet dikujt për të shpëtuar nga ndonjë rrezik, nga ndjekjet etj. Gjenin strehim në shtëpitë e fshatarëve.
Strehim politik e drejta e banimit dhe mbrojtja që i jepet një të huaji, i cili është larguar nga atdheu për të shpëtuar nga ndjekjet për shkak të bindjeve ose të veprimtarisë së tij politike.