SIRMIUM/ Mitrovica e Sremit qytet i lashtë, i fisit ILIR Tribalët !

Shkruan: Shqipe HOXHA

Origjina e emrit dhe vendbanimit të Sirmiumit kishte një traditë shekullore edhe para ardhjes së romakëve.

Still Bonfinius, një historian në oborrin e Matthias Corvinus, shkruante se Sirmijum është emëruar pas udhëheqësit te fisit ilir Tribalët, djathë, emri i të cilit është i latinizuar në Sirmus.

Kështu, emri i vendbanimit duket tashmë në shekullin e 4 p. n. e. Me fjalë të tjera, emri vjen nga kreu i fisit keltë Taurisët, gjithashtu nga shek. IV .p. e. sshq1

Still Bonfinius, a historian at the court of Matthias Corvinus wrote that Sirmijum named after the leader of the Illyrian tribe of the Tribals, cheese , whose name latinizovano in Sirmus .

shq3Thus, the name of the settlement appears already in the 4th century p. n. e. In other words , the name comes from the leader of the Celtic tribe of Tauris, also from the 4th century p. e.s.

Botimi i këtij emri të latinizuar lidhet në çdo rast me fillimin e shekullit të parë pas Krishtit dhe ardhjen e romakëve në vendbanimin e vogël dhe të begatë të Ilirëve dhe Keltëve në bregun e Sava.

Emri Sirmium është në lidhje të drejtpërdrejtë me lumin Sava, Latin Savum. Në atë kohë kishin shkruar edhe për disa ndryshime të emrave themelorë si: Civitas Sirmiensium et Amantinorum (Plini, fillimi i shekullit të 1-të) dhe Colonia Flavia Sirmium (79 vjet).

shq5Mural on the facade of the family house. The performance of the continuity of Sirmium-Sremska Mitrovica.