SPATA / SHPATA Qyteti mesjetar i emëruar nga Gjin Bua Shpata !

Shkruan Shqipe Hoxha. Since the Middle Ages, Spata has been inhabited by Arvanites. The town (then village) was repopulated by the medieval Tosk clan of Shpata around the 15th century, after they emigrated from Epirus.

It was named after Gjin Bua Shpata, who was despot of Arta in the 14th century.

Jochalas, Titos P. (1971): Über die Einwanderung der Albaner in Griechenland: Eine zusammenfassene Betrachtung [“On the immigration of Albanians to Greece: A summary”]. München: Trofenik. p. 26

Që nga Mesjeta, Spata ka qenë e banuar nga Arvanitët. Qyteti (pastaj fshati) u ripopullua nga klasa mesjetare Toske e Shpatës rreth shekullit të 15-të, pasi ata emigruan nga Epiri.

Ajo u emërua nga Gjin Bua Shpata, i cili ishte despot i Artës në shekullin e 14-të.

Shenjtorët mbrojtës të qytetit janë të shejtit SS. Pjetri dhe Pali, kremtuan më 29 korrik në kishën bizantine me të njëjtin emër, që ndodhej pranë skajit lindor të qytetit.

Festa shoqërohet me zakonin mesjetar të shpërndarjes së stifadës, një mish lope-dhe-onion të gatuar gjatë natës në kazanët dhe u shpërndan besnikëve jashtë kishës pas Meshës.

Zona përfshinte parcelat e lashta athinase të Erkhisë (Ερχιά), vendlindja e historianit dhe ksenofonit të përgjithshëm, dhe Kytthos (Κύθηρος); një varrezë myceneane është gërmuar në skajin jugor të qytetit, ekspozitat që priten në Muzeun Arkeologjik Kombëtar të Athinës.

Dëshmia e vendbanimeve të vogla të lashta ka shumë me bollëk në zonë, më e rëndësishmja është zgjidhja e fortifikuar neolitike në kodrën e Zollanit.

Disa nga këto janë gërmuar gjatë punimeve për aeroportin dhe janë duke u ekspozuar në ndërtesën kryesore të aeroportit.

Anglisht: Finial në formë sfungjerie të një stele të varrit të mermerit (lartësia totale: 423.4 cm) e një të riu dhe një vajzë e vogël, Attica, ca. 530 pes. Muzeu Metropolitan i Artit (Nju Jork), Inv. 11,185.

Français: Sphinx archaïque, sommet d ‘une stèle funéraire en marbre (total: 423.4 cm) nga një garçon dhe dëborë, Attique, v. 530 av. J.-C. Muzeu Metropolitan i Artit (Nju Jork), Inv. 11,185.

Lazio Viterbo Viterbo S. Angelo in Spata, this is my Italy, the italian country of visual history, Exterior views of romanesque church, renovated in 18th c. Details of portal, cresta. Antiquities Views of Roman sarcophagus, popularly called Tomba della bella Galiana, attached to facade.

Lazio Viterbo Viterbo S. Angelo in Spata, this is my Italy, the italian country of visual history, Exterior views of romanesque church, renovated in 18th c.

View of “Heroes’ square”, Spata, with the monument to the fallen.

Shqipe Hoxha