Të dhëna mbi origjinën e gjeniut Nikola Tesla dhe fotografisë së tij të famshme me kostum tradicional

Në burime dhe publikime të ndryshme pretendohet se kjo fotografi paraqet shpikësin Nikola Tesla (Nikoll Teslla) më 1880 dhe përdoret për të mbështetur idenë se Tesla ishte shqiptar. (shih foton në fund të artikullit)

Ku ndodhet konkretisht fotografia?

Sipas medias novosti.rs Inxhinieri Slobodan Nikoliç, në Stara Çarshija në Krushevc duket se drejton vetëm një ofiçinë mekanike, por nuk është kështu. Ofiçina strehon një muzeum të rrallë shkencor. Reliket më të vjetra të tij datojnë në Mesjetë. Njohuritë profesionale e ndihmuan inxhinierin të mbledhë mijëra sende të rralla mekanike dhe instrumente për matjen e sasive fizike gjatë 40 viteve të punës së tij.

Nga dashuria për shkencën lindi respekti për shkencëtarin gjenial Nikoll Teslla. Prandaj, në një nga vitrinat e muzeut të pazakontë, ai ruan me kujdes foton e famshme origjinale të Teslës me kostum popullor (të quajtur serb). Këtë fotografi unike e ka marrë nga të afërmit e largët të shkencëtarit, të shkrepur rreth vitit 1880, dhe një nga shembujt e fotoaparatit që është përdorur për foton në fjalë gjendet edhe në Muzeun e Nikoliçit.

Sipas inxhinierit “Fotografia është bërë gjatë ardhjes së Tesllës nga Amerika, kur nëna e tij Gjyka ishte e sëmurë”

Argument mbi origjinën e Nikoll Tesllës

Emri i tij Nikola Tesla tregon se me shumë mundësi nuk është serb. Familja e tij ishte nga Sanxhaku, i banuar nga shqiptarë edhe sot.

Babai i tij Milutin Tesla, nuk dinte shkrim e lexim kur u bë prift i krishterë ortodoks. Emri i të ëmës së tij ishte Gjuka, qartësisht një emër shqiptar. Për shkak të dëbimeve të Serbisë kundra shqiptarë veçanërisht në mesin e shekullit XIX, familja e tij u zhvendos në fshatin Smiljan të Kroacisë perëndimore.

Nikoll Teslla lindi atje më 10 korrik 1856. Gjuha shqipe nuk ishte në përdorim zyrtar dhe shkollat shqiptare nuk lejoheshin në shekullin XIX. Prandaj Nikoll Teslla paraqitet me njohurinë e gjuhëve serbo-kroate dhe gjermane që mësoi në shkollat fetare apo shteterore. Në këtë pamje të viti 1880 Teslla paraqitet me veshjen popullore shqiptare, më saktë të Dardanisë.

Ku i gjeti Nikoll Teslla veshjet kombëtare shqiptare në Smiljan të Kroacisë?!

Disa pyetje për të mbështetur argumentimin logjik

Në vitin e largët 1880, cilat janë arsyet pse Nikoll Teslla i la kujtim familjes së tij pikërisht një fotografi me veshje Kombëtare Shqiptare e jo me veshje tjetër, qoftë edhe Kroate apo Serbe? Si është e mundur që në Smiljan të Kroacisë, ku kishin shkuar familja e tij, t’i kishin marrë me vete veshjet kombëtare shqiptare e jo ato serbe, që dallojnë qartësisht?

Vetë Nikoll Teslla në Memoaret e tij, askund nuk e ka përmendur përkatësinë e tij etnike serbe apo kroate, por ai ka thënë se nuk është i përkatësisë fetare Ortodokse, dhe automatikisht bie poshtë përkatësia e tij etnike Serbe. Në anën tjetër historiani serb Mihajlo Doković, si autor i biografisë së tij, e ka thënë qartë se në bazë të gjyshit ai ishte me prejardhje shqiptare, po edhe biografi tjetër i tij, amerikani Marc J. Seifer, në librin e tij “Wizard:

The life and times of Nikola Tesla, Biography of a genius” (Magjistari: Jeta dhe koha e Nikoll Tesllës, Biografia e Një Gjeniu), ka shkruar këtë fragment, “Tesla’s appearance resembled the characteristic features of the Ghegs, a tribe described as being tall and having convex-shaped noses and flat skulls”, që në gjuhë Shqipe përkthehet, “Pamja e Tesllës ngjante me tiparet karakteristike të gegëve, një fis i përshkruar si i gjatë dhe që i kishte hundët në formë konvekse (të fryrë) dhe kafka të sheshta”. Po ashtu, historiografia serbe jo-rastësisht askund nuk e saktëson emrin e fshatit në Sanxhak nga ishin shpërngulur prindërit e tij.