Ylliria është tokë e bekuar, e bekuar do rroj përgjithmonë bashkë me popullin e tij

Molos Parthini… Dikur kështu quhej kjo hartë , Gadishulli Yllirik !

Me ardhjen e armikut , ose më saktë , me fillimin e tradhëtive , bëhen kombet e tjera , dhe ndahen tokat , ku sot ky gadishull e ka emrin Ballkan ! Për këtë ndryshim fajtor ishte Europa bashkë me Turqinë (apo Perandorinë Osmane) !

Por sot gadishulli Ballkanik nuk i ka kufijtë e tilla , është shumë më e vogël , ku edhe një kohë u dëshirua të bëhej Jugosllavi , por ajo u shkatërruar , përsëri kanë të njëjtin mendim , por nuk bëhet më ! Për shumë gjëra për tu bërë në botë , si armiku si miku patjetër e kanë ta pranojnë historinë e vërtetë , dhe ashtu do bëhet !

Ashtu si e shkatërruan gadishullin Yllirik , ashtu do e bëjnë përsëri me apo pa dëshirë , si dhe ato që e shkatërruan , ato vetë do shkatërrohen ! Jo kot kanë mbetur tek ne emrat e lashta Yllire , kultura , me këtë dëshmojmë se jemi popull pas ardhës Yllir , dhe se të tillë do mbetemi , me këtë u themi se një gjë që Zoti e fal , nuk zhduket por rron përgjithmonë ! Në kohë të shkurtë , do dëshmohet edhe se nuk ka pasur ndonjëher kombe që sot njihen si më të vjetrit , por të gjithë ishin nga populli ynë Yllir , por të asimiluar janë dhe nuk ka dyshim se një ditë të asimiluarit do kuptojnë të vërtetën , si dhe kanë filluar ta kuptojnë shumë si në Greqinë e sotme , si në Serbinë e sotme , si në Maqedoninë e sotme , si në Turqinë e sotme , e tjerë !

Lutemi që sa më shpejtë ta arrimë qëllimin tonë , ne kemi një qëllim , dhe ai është kjo në hartë , tu themi se me mijëra vjet është folur Yllirisht , dhe se historinë na e vodhën armiqtë për të bërë kombe të reja , dhe se alfabetin tonë të tjerën e përgëzojnë dhe krenohen !

Ylliria është tokë e bekuar , e bekuar do rroj përgjithmonë bashkë me popullin e tij.