BUDUA- Budva, Vendbanim i lashte i fisit ilir Venetet

Trako-ilirët ishin të së njëjtës racë me Pellazgët; Thesalët, Dorët e Venetët ishin fise ilire !
Venetet vendosen ne qytetin për gati 400 vjet, nga 1420 në 1797, Budva, i quajtur Budua ne ato shekuj, ka qenë pjesë e rajonit të Republikës së

Albania Veneta dhe është e fortifikuar me mure të fuqishme venete kundër pushtimeve osmane.

Homeri i përmend venetët e lashtë si fis ilir në shek. XII-të PrK në kohën e luftës së Trojës

Qyteti i vjetër i Budvës është e vendosur në një gadishull shkëmbor, në anën jugore të fushës Budua.

Dëshmi arkeologjike tregojnë se vendbanimi ilir është formuar në vend të qytetit të vjetër, para kolonizimit greke të Adriatikut.

Shumica e mureve ekzistuese të qytetit dhe ndërtesa janë ndërtuar gjatë sundimit venete..

Sipas historianit Luigi Paulucci në librin e tij “Le Bocche di Cattaro nel 1810” (e Gjirit të Kotorrit në vitin 1810), shumica e popullsisë fliste gjuhën Venetiane deri në fillim të shekullit të 19-të
The Venetian walls of Budua (Budva) on a 1900 postcard