Futbollistët kroatë të Osjekut me plisa të bardhë në Aeroportin e Beogradit më vitin 1973

Lojtarët dhe drejtuesit e ekipit Kroatë kanë vendosur plisa kokë në shenjë respekti për popullin shqiptar.
Foto e realizuar në Aeroportin e Beogradit më vitin 1973 janë futbollistët kroatë të Osijekut të cilët janë fotografuar me plisa.

Këta burra me plisa të bardhë nuk janë shqiptarë. Janë futbollistët kroatë të Osijekut të cilët janë fotografuar në Aeroportin e Beogradit pas ndeshjes në Prishtinë.
Lojtarët dhe drejtuesit e ekipit kanë vendosur plisa kokë në shenjë respekti për popullin shqiptar.