Sir Noel Malcom: Shqiptarët bënë karrierë në Venedik se ishin të dobishëm

Sir Noel Malcolm është një historian dhe ekspert i Ballkaniz, si dhe një autoritet mbi idetë e periudhës së hershme moderne. Ai ka shkruar 11 libra të historie, biografi dhe ese. Në një intervistë të fundit për Washington Independent Review of Books, ai i është përgjigjeve të ndryshme, përfshirë pyetjeve lidhur me «Agents of Empire» («Agjentë Perandorie», v.j.),ku del në pah elementi i mrekullueshëm familjeve shqiptare në Venedik, që ishin bërë të rëndësishëm vetëm sepse ishin të dobishëm për perandorinë.

“Unë mendoj se kjo ishte veçanërisht e vërtetë për Perandorinë Veneciane, për shkakun që ju jepni: ajo zgjati një udhë të gjatë nga Venediku, përfshirë sllavët, grekët, shqiptarët dhe të tjerët në mesin e subjekteve të saj dhe ishte kryesisht i shqetësuar (për pjesën më të madhe të historisë së saj) që kanë të bëjnë me Perandorinë Osmane”.

Ai më pas përgjigjet se, burokracia osmane ishte e përbërë kryesisht nga skllevërit e krishterë. Disa nga aleatët e krishterë e shfrytëzuan këtë mundësi për të spiunuar.
“Brenda sistemit osman, skllevërit e krishterë dhe të huajt e kapur mendoheshin se ishin më besnikë ndaj sulltanit pasi ata ishin deracinuar – të ndarë nga çdo grup interesash brenda perandorisë.

Dhe të huajt e kapur kishin kthyer në Islam, gjë që do të thoshte këtë, nëse ata ndonjëherë do të ktheheshin në Evropë ata mund të burgoseshin (ose më keq) nga Inkuizicioni. Gjithashtu, ata kishin aftësi gjuhësore dhe njohuri të botës evropiane që mund të ishin shumë të dobishme për mjeshtrat e tyre të rinj”, përgjigjet Sir Noel Malcom.