Von Cramon – Qeverisë serbe: Shqiptarët po diskriminohen, rrezikoni jostabilitet në rajon

Eurodeputetja Viola von Cramon u ka shkruar zyrtarëve të Qeverisë serbe për gjendjen e shqiptarëve në Serbi.

Ajo ka thënë se është “e dokumentuar mirë, veçanërisht në dekadën e fundit, se minoriteti shqiptar vazhdon të përballet me forma të ndryshme diskriminimi, duke përfshirë të ashtuquajturin ‘pasivizim’, aksesin e kufizuar në arsim, mundësitë e punësimit dhe kujdesin e duhur shëndetësor”.

Në letrën që ia ka dërguar kryeministrit serb, Millosh Vuçeviq, ministrit të Drejtave të Njeriut dhe të Pakicave, Tomislav Zigmanov dhe ministres së Administratës Publike, Jelena Zariç Kovadeviq, von Cramon ka theksuar se marrëveshjet që prekin shqiptarët duhet të zbatohen.

“Me shqetësim të thellë po ju shkruajmë për gjendjen e pakicës shqiptare në jug të Serbisë, përkatësisht në komunat e Preshevës, Bujanocit dhe Medvegjës. Që nga nënshkrimi i Marrëveshjes së Konçulit në vitin 2001, ka pasur angazhime për adresimin e ankesave dhe përmirësimin e kushteve të minoritetit shqiptar në këtë rajon. Është thelbësore që këto marrëveshje jo vetëm të njihen, por të zbatohen plotësisht për të garantuar të drejtat dhe mbrojtjen e minoritetit Shqiptar”, ka shkruar ajo.
Von Cramon ka shtuar se Trupi Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, i krijuar për të adresuar shqetësimet e shqiptarëve, duhet të funksionojë në mënyrë efektive.

“Është e domosdoshme që qeveria serbe dhe autoritetet përkatëse t’i japin përparësi mbrojtjes së të drejtave të pakicave dhe të ndërmarrin hapa konkretë për adresimin e këtyre çështjeve”, ka shkruar ajo tutje duke adresuar katër çështje kyçe.

“Kjo përfshin: – Sigurimi i respektimit të plotë me të gjitha marrëveshjet dhe masat zbatuese për të adresuar shqetësimet e ngritura nga minoriteti Shqiptar. – Fuqizimi i funksionimit të Trupit Koordinues për Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë për të rritur efektivitetin e tij në adresimin e nevojave dhe ankesave të komunitetit Shqiptar. – Mundësi të barabarta dhe akses në shërbimet thelbësore, duke përfshirë arsimin, kujdesin shëndetësor dhe punësimin, për të gjithë banorët, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike. – Riparimi i procesit të ‘pasivizimit’ që çoi në uljen e ndjeshme të popullsisë shqiptare në listat zgjedhore”, ishin çështjet e adresuara nga eurodeputetja.

Von Cramon është shprehur se dështimi i qeverisë për të adresuar këto çështje jo vetëm që minon parimet e barazisë dhe mosdiskriminimit, por gjithashtu rrezikon përkeqësimin e tensioneve dhe jostabilitetit në rajon, si dhe rrugën e pranimit të Serbisë në BE.

“Ne ju nxisim t’i jepni përparësi kësaj çështjeje dhe të ndërmerrni hapa të menjëhershëm për të adresuar shqetësimet e ngritura nga minoriteti shqiptar. Mbrojtja e të drejtave të pakicave është thelbësore për prosperitetin afatgjatë të shoqërisë serbe dhe arritjen e paqes së qëndrueshme në Ballkanin Perëndimor”, ka përfunduar ajo.