“Bereta një milion-euroshe e UÇK-së”, Hisen Berisha flet për deklarimin e pasurisë

Një milion euro e ka vlerësuar Beretën blu të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Hisen Berisha, në deklarimin e pasurisë për vitin 2023, sipas publikimit të Agjencisë Anti-Korrupsion.

Në “Interaktiv” të KTV-së, Berisha ka thënë se ky ka qenë vetëm akt teknik, pasi ka shtuar se “bereta e UÇK-së s’ka çmim”.

“As një milion, as 10 as 100 miliardë, s’mund të kundërpeshojnë peshën e beretës blu. S’kanë çmim nominal, por kanë çmim historik. S’ka milion që e paguan beretën e UÇK-së”, ka thënë ai.

Berisha ka qenë komandant i UÇK-së në Koshare.

Në deklarimin e pasurisë, Berisha ka deklaruar edhe tokë, pyll, shtallë, shtëpi e banesë. Asnjëra në pronësi të tij. Në pronësinë e tij i ka deklaruar dy vetura dhe beretë.